Monday, March 27, 2006

www.xml.coverpages.org

Bron: http://xml.coverpages.org/adXML.html


adXML.org: XML for Advertising

[October 16, 2000] "adXML.org is an international, open standard organization, which is defining an advertising XML schema for both on-line and off-line media. adXML was originally conceived and developed by Mediaplex, Inc. as part of the infrastructure to automate the on-line advertising market. adXML now is being expanded to address all advertising modalities and is gathering industry backing as an open international standard."

[February 24, 2000] adXML.org "is an international, open standards organization, aiming to define an advertising XML schema for both on-line and off-line media."

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

 

www.ebxml.eu.org

Bron: http://www.ebxml.eu.org/Dutch/Migratin_From_Edi.htm


Overstap van EDI naar ebXML

Deze sectie bevat een CEN workshop agreement (CWA) over hulp bij de overstap van UN/CEFACT messages naar XML oplossingen dat is opgesteld door eBES/T8 groep. Dit is de hulp aan EDI gebruikers die willen overstappen van UN/EDIFACT naar XML oplossingen waarbij rekening wordt gehouden met de vooruitgang van de ebXML specificaties.

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

 

www.automatiseringsgids.nl

Bron: http://automatiseringgids.sdu.nl/ag/nieuws/zoeken.jsp?fulltxt=xml&soort_publicatie=&date_from=&date_to=
&submitted=true&sort=&orgtxt=xml&orgsoort_publicatie=
&orgdate_from=&orgdate_to=&orgsort=&startrow=26Evolutie
Het mag duidelijk zijn. Er zijn twee ontwikkelingen gaande. De grote organisaties zien steeds meer de voordelen van elektronische berichtenuitwisseling en leggen hun EDI-communicatie nu ook op aan hun kleinere leveranciers. Deze leveranciers dreigen tussen wal en schip te vallen. De investering in het starre EDI is fors, maar als ze niet investeren dreigen ze een grote klant kwijt te raken. De kleinere organisaties hebben echter met internet, XML en Xades een nieuwe technologie in handen die het mogelijk maakt om zowel met elkaar als met grote klanten te communiceren.
Ergens in de tijd komen deze twee ontwikkelingen elkaar tegen. En dan is het de vraag welke van de twee ontwikkelingen het sterkst is. Al met al is er een stevige evolutie in elektronische gegevensuitwisseling gaande. Maar nog geen revolutie. Of dat het geval is weten we pas over een paar jaar.

Automatiseringsgids 04/08/2005

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

 

www.computable.nl

Bron: http://www.computable.nl/artikels/archief0/d41ag003.htm


Opkomst en ondergang van een acroniemWildgroei in XML-vocabulaires schreeuwt om afstemming

Elektronisch zakendoen begint op stoom te komen. Digitale marktplaatsen zijn er inmiddels in overvloed, zowel van bedrijf naar consument als tussen bedrijven onderling. XML is een van de technologieën die deze bloei mogelijk maakt. XML is echter alleen een standaard voor de structuur van documenten, over de inhoud zegt zij zelf niets. Daarom ontstaan er nu overal XML-vocabulaires voor e-handel. Het afgelopen half jaar is dit aantal zelfs verdubbeld tot 251. Een consultant beschrijft de ontwikkelingen en waarschuwt Nederland voor een achterstand.

MARC DE GRAAUW

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

 

www.ecp.nl

Bron: http://www.ecp.nl/dossieritem.php?dossier_id=13

Dossier ebXML

ebXML – electronic business XML

Wereldwijd worden al jarenlang berichten op elektronische wijze uitgewisseld ten behoeve van zakelijke transacties. EDI was het sleutelwoord en op mondiaal niveau beseften de toepassende sectoren (gezondheidszorg, transport, douane, handel, financiële wereld, etc.) dat afstemming / standaardisatie een noodzaak is om een gestroomlijnde uitwisseling mogelijk te maken. Met de introductie van internet en de opkomst van XML zagen bedrijfsleven en overheid mogelijkheden en gevaren op zich afkomen.

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

 

www.accountancynieuws.nl

Bron:http://content.hartman-communicatie.nl/Rubrieken/Nieuws/2006/2/
XBRL_leidt_niet_tot_lastenverlichting_voor_mkb.html


10.02.06
XBRL leidt niet tot lastenverlichting voor mkb


Bron: Accountancy Nieuws

De standaard XBRL leidt niet tot een verlichting van de administratieve lasten voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). De XBRL-standaard is wel een goed middel voor veel grote bedrijven en instanties. XBRL is volgens de overheid het middel om de lasten van ondernemers met 25% te verlichten.

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

 

Wednesday, March 08, 2006

Checklist IT tools/digital systems -dutch/nederlands

Checklist voor het succesvol toepassen van IT als tool met de digitale systemen.


 1. Word IT als tool goed toegepast bij de digitale systemen in het bedrijf of de organisatie? Of ontstaan er meer problemen en werk ?
 2. Zijn de digitale systemen en IT toepassingen in het bedrijf of organisatie verouderd ?
 3. Kan het digitale systeem in een bedrijf of organisatie makkelijk verschillende soorten componenten en applicaties integreren ? Ook uit oudere digitale systemen.
 4. Zijn de digitale systemen, IT toepassingen en applicaties geintegreerd voor de medewerkers/kenniswerkers en klanten of is het een complexe chaos ?
 5. Zijn medewerkers en het management vertrouwd met de IT toepassingen. En is er zicht op de toekomstontwikkelingen.
 6. Is er een toekomstvisie over digitale systemen en hulpmiddelen die nodig zijn als zaken grotendeels via internet zullen worden gedaan ?
 7. Worden klantencontacten al onderhouden via internet en is er al visie over deze werkwijze wat betreft de ervaring van klanten ?
 8. Kunnen externe contacten al makkelijk en goed onderhouden worden door middel van internet ?
 9. Word het IT tool in een bedrijf of organisatie continu ontwikkeld en bijgehouden voor toekomstige situaties door de systeembeheerder.
 10. Komen bepaalde of belangrijke gegevens, afhankelijk van snelheid, snel en automatisch bij de juiste mensen. Bijvoorbeeld medewerkers en management.
 11. Word de informatiestroom in een bedrijf of organisatie automatisch verwerkt. Of besteden medewerkers er teveel tijd aan.
 12. Word er teveel tijd besteed aan het vergaren van informatie door medewerkers. Of word deze tijd besteed aan de analyse van gegevens.
 13. Worden de digitale systemen en IT tools al gebruikt voor kerntaken en competenties.
 14. Worden de taken die kunnen worden overgenomen door digitale systemen al toegepast met behulp van IT tools.
 15. Worden de taken hierdoor efficienter verdeeld ?
 16. Is er een digitale opslagplaats in de organisatie of het bedrijf waar alle kennis kan worden opgeslagen ?
 17. Worden belangrijke vragen over een bedrijf of organisatie goed noodzakelijk beantwoord door het IT digitale systeem ?
 18. Kan men door het IT systeem snel de verkoopgebieden analyseren.
 19. Word er door een bedrijf of organisatie in het geheel overgestapt op digitaal ? Of slechts gedeeltelijk.
 20. En kan het digitale systeem makkelijk en flexibel kennismanagement, operationale activiteiten en handel integreren ?
 21. Kan met het digitale systeem overal in de wereld gewerkt worden ?
 22. Kan bijvoorbeeld door het combineren digitale systeem en de IT tools makkelijk een eerste oplossing voor bijvoorbeeld handel of een bedrijfsproces worden toegepast. En vervolgens stap voor stap verbeterd worden ?
 23. Kan er door alle medewerkers en het management belangrijke processen, handel en trends mee worden gevolgd?
 24. Kunnen diverse onafhankelijke kleine en grote processen makkelijk gekoppeld worden tot 1 groot proces? Maar ook hierdoor een efficient digitaal IT systeem creeeren.
 25. Word de digitale informatie stroom in een bedrijf door het digitale systeem en met behulp van de IT tools zodanig gebruikt. Dat proces, taken en werkzaamheden hierdoor gesimplificeerd worden ?
 26. Of is er sprake van overbodige diverse toepassingen door teveel gebruik te maken van IT tools.
 27. Word er geld uitgegeven aan het onderhoud en draaien van digitale systemen en IT tools ?
 28. Is er een overzicht van de kosten en prijsvergelijkingen voor digitale systemen, applicaties, IT tools en eventuele alternatieve oplossingen ?
 29. Word er 1 kant en klaar (goedkoop) (makkelijk) commercieel pakket gekocht hiervoor ?
 30. Kan er bij het digitaal systeem makkelijk IT tools en applicaties worden toegepast en ontwikkeld ?
 31. Is er hierbij ook sprake van onafhankelijkheid van de componenten en het integreren van de IT tools en systemen ?
 32. Dus een efficient gebruik van component technologieen.
 33. Kan de systeembeheerder goed overweg met de verschillende internet technologieen ?*BASED ON BILL GATES, BUSINESS AND THE SPEED OF THOUGHT
*GEBASEERD OP BILL GATES, ZAKENDOEN MET DE SNELHEID VAN EEN GEDACHTE

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

 

Checklist IT tools/digital systems, English

Checklist for applying IT as a tool with digital systems.

 1. Is a IT tool effective integrated with the digital systems in a company or organisation ? Or are more problems and work created ?
 2. Are the digital systems and IT applications in a company or organisation to old ?
 3. Can the digital systems in a company or organisation integrate flexibel different kinds of components and applications ? Even from old systems ?
 4. Are the digital systems, IT adaptions and applications integrated for (knowledge) employees and clients ? Or is it a complexe chaos ?
 5. Are the (knowledge) employees familiar with IT adaptions. And is there a vision for future developments ?
 6. Is there a vision for the future about the digital systems and the service tools. When business is almost only organised with the internet ? Are contacts with clients be made by internet and is there a vision about this based on customer experience ?
 7. Are externe contacts easy and flexibel controlled by using internet ?
 8. Are the IT tools in a company or organisation continu developped and monitored by specialists for future situations ?
 9. Does certain or important information, (depending on speed) arrive at the target people, quick and automatical. For example knowledge-employees and management ?
 10. Does the flow of information in a company or organisation transform automatically. Or are knowledge-employees spending and working useless effort and time with it.
 11. Is to much time spend on gathering information by the employees ?
 12. Or are they spending time on analysing data ?
 13. Are the digital systems and IT tools applyed for core tasks ?
 14. Is there a efficient reorganisation of tasks by using IT tools and digital systems ?
 15. Is there a digital data back up systeem in a organisation or company ?
 16. Is there a good and necessary answer of important questions about a company or organisation by the IT digital system?
 17. Can the IT digital systeem quick analyse the sales area’s ?
 18. Does the company or organisation adapt digital systems partly or totally ?
 19. And can the digital systeem integrate easy and flexible, knowledgemanagement, operationele, core activities and traiding ?
 20. Can everyone work everywhere on the planet with the digital systeem ?
 21. Can traiding or a businessprocess be started as a first solution by using digital systems and IT tools ? And can it be step by step monitored ?
 22. Can everyone, employees and management follow the proces, traiding and trends with it ?
 23. Can independent different processes be connected to create one big proces. Working as one efficient digital systeem ?
 24. Is the digital information flow in a company be used for simplification of the proces, task and work ? Or create IT tools useless different tasks ?
 25. Does a company has a spending vision for maintenance and running of digital systems and IT tools ? Or once upon a time ?
 26. Is there a clear view about the costs and price comparisations for digital systems, applications, IT tools and alternative solutions ?
 27. Does a company or organisation buy one easy and cheap commercial ICT solution ?
 28. Is there a easy adaptation and development of IT tools, software applications with the digital systeem ?
 29. Also for independant components ?
 30. Can the ICT manager easy control the different internet technologies ?*BASED ON BILL GATES, BUSINESS AND THE SPEED OF THOUGHT
*GEBASEERD OP BILL GATES, ZAKENDOEN MET DE SNELHEID VAN EEN GEDACHTE

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

 

Checklist IT/knowledge English

Checklist applying IT tools for knowledgemanagement 1. Is there a easy flow of communication in a company or organisator by e-mail or weblogs ?
 2. Can quick analyses of sales information, or customer behaviour knowledge be made?
 3. Is there profound information on trends, clientservices and businesservices.
 4. Can IT tools be used for quick analyses of demografic client information.
 5. Can these marketing analyses be made in different perspectives.
 6. Are IT tools applyed by teams or individuals with digital systems for analyses in a company or organisation ? For developping visions about produkts, services and profits.
 7. Can everyone in a company use all the company information real-time everywhere. Inside, outside the company or organisation and international. And also communicate with virtual teams. And have acces to company data. For example with video conferencing.
 8. Is the paperwork digital transformed. For the reduction of the administrationoffice and useless activities.
 9. Are routine activities also digital transformed or changed. So the task and values of the employees can be reformed.
 10. Is there a feedback digital system. To perform efficient activities and the quality of produkts raised.
 11. Can every employee have acces to all figures, numbers and other information?
 12. Are digital systems and IT tool used for customer complaints. So that problems easy and quickly can be resolved by the right people.
 13. Are digital systems and tools applyed for flexibel produkts testing. And real-time analyses. Does the digital systems and IT tools define the borders of a company ? To grow or not to grow.
 14. Provide digital systems and IT tools a solid flow of information. To perform quick analyses of produkts and customer services. With use of client and partner information. Also for marketing insight analyses, marketing changes and competitive strategies.
 15. Is there a necessary flow of information about produkts and services to be used for managementanalyses. Also when there are customer and partner complaints or opinions. Especially with changing marketing circumstances.
 16. Are the digital systems and IT tools applied for quickly solving customer complaints.
 17. Is there an instant registration of company information for contact with clients and partners. So the information can instand be used for company analyses.
 18. Are digital systems and IT tools applyed for effective analyses of sales, marketingchances and client and customer investigations.
 19. Are digital systems and tools applyed for the employees administration. For example 90% of the employee administration can be applyed with selfservice.
 20. Is there a vision about the possibilities of selfservice for all areas. Especially for the position of distributeurs.
 21. Is there a vison about clients and customer services and its values.
 22. Is there a vision about the speed of digital changes, customer services and the economic changes. Is there useless time because of officedata collecting by employees ?
 23. Is there a vision about customer service and cliëntservice and internet ? And applying digital systems and IT tools.
 24. Is there a supportive website for clients ? And extra cliëntservice by sales -employees?
 25. Is there a change and distribution of tasks in a company or organisation applying digital systems and IT tools. And are tasks better distributed ?
 26. Is there effective integrator of internet and Viop.
 27. Are customer relations organised and performed by internet.
 28. Is there a vision about its importante. Are simple questions of customers solved by internet. And the complicated questions by phone ?
 29. Is there in a company feedback and backup, a complete database and efficient use of it ?And can it be used quickly.
 30. Is there a vision about the timing of marketing. Because of the current speed of informantion and marketing facts. And also on digital information. Because of the competition and survival possibillities.
 31. Is there a company vision about the reaction on negative and positive circumstances. Also regarding competition.
 32. Is positive and negative news everywhere in the company fast accesible.
 33. Is there a company vision about the knowledge of employees regarding negative news.
 34. Can the digital systems and IT tools quickly collect data organising teams and solve problems.
 35. Can everywhere inside and outsider a organisation and also international virtual teams be organised.
 36. Can teams perform the same as individuals.
 37. Is there a rewarding system and does it work ?
 38. Are there special projects regarding knowledge sharing.
 39. Are company numbers and figures be easy integrated with parners or other data in the digital systems. And also used.
 40. Is there information about the companyhistory.
 41. And can data be applied easy and flexibel ?
 42. Are there a easy and flexibel aces of company data ?
 43. Is there a good education and feedback of it ?
 44. Is there a vision about the digital systems and IT tools wich transform the officework.
 45. Is there a vision about digital systems and IT tools changing the borders of people and organisations ?
 46. Is there a vision of the organisation and structure of a company changing by digital systems and IT tools ?

*BASED ON BILL GATES, BUSINESS AND THE SPEED OF THOUGHT

*GEBASEERD OP BILL GATES, ZAKENDOEN MET DE SNELHEID VAN EEN GEDACHTE


Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

 

Checklist IT/kennis/knowledge- Nederlands/Dutch

Checklist toepassen IT voor Kennismanagement

 1. Verloopt de communicatie in het gehele bedrijf of organisatie makkelijk door het gebruik van e-mail of weblogs ? Zodat er snel met nieuws gehandeld kan worden.
 2. Komt slecht nieuws makkelijk bij de goede mensen terecht, managers, directie, afhankelijk van snelheid ?
 3. Kunnen de verkoopgegevens en het koopgedrag gedetailleerd goed en snel geanalyseerd worden door een individu of een team ?
 4. Is er inzicht in trends. Of geindividualiseerde dienstverlening en klantenservice.
 5. Kunnen de cijfers van demografische klantengegevens zoals inkomen, leeftijd en woonplaats goed toegepast worden voor marketinganalyses met gebruik van IT tools.
 6. Kunnen deze cijfers en gegevens hierdoor vanuit verschillende perspectieven door medewerkers en management worden geanalyseerd.
 7. Worden de digitale systemen, IT tools en applicaties gebruikt voor bedrijfsanalyses.
 8. Waardoor kenniswerkers, medewerkers, managers en diverse teams visies kunnen ontwikkelen over produkten, diensten en winstgevendheid.
 9. Kan men met een bedrijf of organisatie makkelijk en real-time buiten het bedrijf en internationaal werken met het gebruik van IT tools. Zoals ook het communiceren met virtuele teams. Door middel van bijvoorbeeld video conferentie. Met ook toegang tot bedrijfsgegevens.
 10. Worden de meeste papieren processen omgezet in digitale processen ? Zodat er sprake is van minder administratieve problemen en overbodige werkzaamheden.
 11. Worden door IT tools routine werkzaamheden uitgevoerd of veranderd waardoor ze waarde toevoegen aan medewerkers en het management.
 12. Is er sprake van digitale feedback ? Waardoor de efficienty van werkzaamheden en kwaliteit van produkten kan worden verhoogd.
 13. Kan elke medewerker makkelijk toegang krijgen tot efficiente informatie en cijfers ?
 14. Word er voor de klachtenafhandeling gebruik gemaakt van digitale systemen en IT tools. Zodat de klachten van klanten en medewerkers snel kunnen worden opgelost door de juiste mensen.
 15. Kan door het gebruik van digitale systemen internationaal flexibel produkttesten worden uitgevoerd. Waarbij het proces real time kan worden geanalyseerd.
 16. Word door het gebruik van digitale communicatiemiddelen de grenzen van een bedrijf bepaald. Voor groei of inkrimping.
 17. Is er door gebruik van het digitale systeem en IT tools in een bedrijf een goede informatiestroom.
 18. Waardoor er snel en efficient analyses kunnen worden gemaakt voor produkten en diensten. Aan de hand van klanten en partner gegevens. Zodat er ook per direct geanalyseerd kan worden waar de kansen liggen voor het bedrijf, op welke markten er verliezen zijn. En hoe er het beste geconcurreerd zou kunnen worden.
 19. Is er een noodzakelijke informatiestroom in het bedrijf of organisatie waardoor er oplossingen gecreeerd kunnen worden voor analyses van produkten en diensten en de concurentie krachten en kansen. Vanwege meningen van klanten en partners over produkten of diensten. Met daarbij het verlies van markten of toenemende concurrentie.
 20. Worden de IT tools en digitale systemen gebruikt voor het direct oplossen van problemen met klanten.
 21. Is er een efficient gebruik van alle bedrijfsgegevens voor de medewerkers, het management etc.. Zodat er sprake is van kenniswerk.
 22. Worden bedrijfsgegevens bij contacten met klanten en partners meteen digitaal verwerkt. En kunnen de cijfers meteen worden vergeleken en geanalyseerd met de eigen bedrijfs en organisatiegegevens.
 23. Worden de digitale systemen en IT tools efficient gebruikt voor verkoopanalyses, marketingkansen en klantenonderzoek.
 24. Is er sprake van een efficient gebruik van personeelszaken door IT-Tools en digitale systemen. Zoals bijvoorbeeld een zelfbedieningsaanpak. Waarbij 90% van een werknemersadministratie door de werknemers zelf kan worden uitgevoerd.
 25. Is er een visie over zelfbedieningstransacties op alle gebieden.
 26. Is er een visie over het zelfbedieningsstysteem met betrekking tot de positie en taken van tussenpersonen. Die hierdoor dan gaan veranderen.
 27. Is er een visie over de belangrijkheid van klantenservice en de toegevoegde waarde.
 28. Is er een visie over het tempo van digitale veranderingen, klantenservice, dienstverlening en economische kansen hierbij.
 29. Word er door medewerkers en management nog teveel tijd overbodig besteed aan het verzamelen van gegevens.
 30. Is er een visie over klantenservice en dienstverlening die grotendeels via internet gaan verlopen en de digitale systemen en It tools die hierbij gebruikt worden.
 31. Is er een website die klanten individuele ondersteuning kunnen bieden.Waardoor de verkoopmedewerkers alleen nog maar speciale adviestaken hebben.
 32. Is er een verandering en uitbesteding van taken in een bedrijf of organisatie door het gebruik van digitale systemen en IT tools.
 33. Worden de taken in een bedrijf efficienter hierdoor verdeeld.
 34. Is er al een goed gebruik en integratie van bijvoorbeeld Viop, bellen en internetten.
 35. Word er via het internet al klantencontacten onderhouden ?
 36. Is er een visie over het belang hiervan.
 37. Worden eenvoudige vragen van klanten via internet opgelost en ingewikkelde telefonisch ?
 38. Is er in het bedrijf feedback capaciteit van klantengegevens, een complete klantendatabase en een efficient gebruik hiervan.
 39. Kan er snel, per direct worden omgegaan met de feedback van klanten.
 40. Is er visie over de timing van marketing. Bijvoorbeeld door de huidige snelheid van informatie en marketing feiten. En het gebruik van digitale informatie hierbij. Om te kunnen kunnen concurreren. En overlevingskansen te creeeren.Is er een bedrijfsvisie over reacties op onvoorziene en negatieve omstandigheden. Met betrekking tot de concurrentie.
 41. Is slecht nieuws overal binnen en buiten het bedrijf voor iedereen snel toegankelijk.
 42. Is er een bedrijfsvisie over de rol en toegevoegde waarde van werknemers bij slecht nieuws.
 43. Kan door het gebruik van IT tools en digitale systemen in een bedrijf of organisatie snel gegevens worden verzameld, teams worden gevormd en oplossingen worden gecreerd voor problemen.
 44. Kan er overal binnen en buiten het bedrijf en internationaal virtuele teams gevormd worden.
 45. Kunnen teams net zo efficient werken als een individu?
 46. Is er een beloningsysteem voor het delen van kennis van werknemers, door een efficient beleid in het bedrijf en werkt het ?
 47. Zijn er speciale beleidsprojecten voor het stimuleren van kennisdeling.
 48. Kunnen de cijfers en gegevens van partners makkelijk geintegreerd worden in het digitale systeem. En worden worden toegepast.
 49. Is informatie over bedrijfshistorie en kunnen gegevens over voorgaande projecten makkelijk worden toegepast.
 50. Zijn bedrijfsgegevens makkelijk voor iedereen bereikbaar met een paar commando's.
 51. Is er een goed gebruik van online lesmateriaal en feedback over cursussen.
 52. Is er een visie over het gebruik van digitale systemen en IT tools door een bedrijf en organisatie en de veranderingen in uitstraling en schijnbare grootte.
 53. Is er een visie over het door de digitale systemen en IT tools veranderen van de grenzen tussen organisaties en mensen onderling.
 54. Is er een visie over de structuur en organisatie voor een efficiente bedrjjfsvoering van een bedrijf of organisatie. Bijvoorbeeld door het herdefinieren van taken door digitale systemen en IT tools.
*Gebaseerd op Bill Gates, Zakendoen met de snelheid van een gedachte.
* Based on Bill Gates, Business with the speed of thought.

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

 

Marketing, IT

Marketing. Kort samengevat.

Door het integreren van informatietechnologie, digitale systemen en kennismarketing kan men effectieve snelle marketing strategieën ontwikkelen. Bijvoorbeeld voor direkt marketing. Geen overbodige hoeveelheden mail, smsjes en nieuwsbrieven. Die misschien ergenissen veroorzaken.Met behulp van datamining en data resources kan men gerichte marketing campagnes uitvoeren. Ook met locatie campagnes en voor bijvoorbeeld Point of Sales.

Het is zelfs mogelijk om per direkt snel strategieën te kunnen bepalen. Door de real-time en per direkte beschikbaarheid van diverse gegevens. In plaats van bijvoorbeeld ouderwets ploegen door bergen papieren en bergen ingewikkelde analyses. Individuele marketing is nu de marketing van de komende tijd. Met name voor reclamecampagnes.Grote bedrijven hebben al succesvol deze nieuwe marketing strategieen toegepast. Zoals bijvoorbeeld Google.


Summary Marketing Strategies

With integration of informationtechnology with digital systems and knowledgemarketing, effectieve and rapid marketing strategies can be developped. For example direkt marketing. No more useless amounts of irritating e-mails, sms and newsletters. Using datamining and dataresources effective marketing campagnes can be realised. Even campagnes on locations. Or Point of Sales. Is is also possible to operate on demand and develop real- time marketing strategies . With fast and easy acces of data. Instead of massive amounts of statistics and analyses. Individual marketing is actual the next decade. Especially for advertising. Large companies already are oprating with these new strategies. For example Google.

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

 

Produktion and fabricationproces

Informationtechnology, knowledgemanagement can be integrated with digital systems. For development of produkts, produktprocesses and fabrikationprocesses. Important is the value of the knowledge of employees. Which is a new way of working. Opposite with the industrial area. Because produktion work can be transformed digital. This new way of working shows quickly important results and profits. Reduction of costs, better produkts, less mistakes. Because of controlingpossibillities and on demand changes.

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português

 

Produktie en fabricageprocessen

Produktieprocessen en fabricageprocessen

Bij productontwikkeling, fabricageprocessen en productprocessen kan men informatietechnologie en kennismanagement ook integreren met digitale systemen.Waardoor er meer waarde kan worden gehaald uit de kennis van medewerkers. Dit is een nieuwe werkwijze. Tegengesteld aan die uit het industriele tijdperk. Omdat productiewerk geautomatiseerd kan worden. Bij toepassen van een nieuwe werkwijze kan men al snel effecten en rendementen zien. Evenals een verlaging van kosten, betere producten, minder fouten. Vanwege ook de uitgebreide controlemogelijkheden bij processen en veranderings, aanpassingen en ontwikkelingsmogelijkheden

Read more!

Español | Deutsche | Français | Italiano | Português